SPOLCHEMIE mezi 5 % nejlepšími společnostmi v udržitelnosti podle uznávaného hodnocení EcoVadis

Prestižní a významné ocenění za udržitelnost v podobě zlaté medaile získala SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu od renomovaného světového poskytovatele hodnocení EcoVadis. Letošní hodnocení je pro nás již osmé v řadě a získali jsme v něm zlatou medaili a vysoké skóre: 78. „Poprvé jsme se díky našim aktivitám v oblasti udržitelnosti a ESG dostali mezi pět procent nejlepších společností na světě a mezi dvě procenta nejlepších v chemickém sektoru,” okomentoval úspěch firmy její generální ředitel Daniel Tamchyna. Celkový počet hodnocených společností přesahuje 130 000 subjektů. Ve srovnání s předchozím hodnocením jsme náš výkon zlepšili o dva body, přičemž nejvíce bodů jsme získali v oblastech životní prostředí, pracovní & lidská práva a etika.

Hodnocení od EcoVadis je pro SPOLCHEMII významné především jako součást jejího dlouhodobého úsilí o udržitelnost, hodnocení naší výkonnosti v této oblasti a jako zdroj podnětů pro další zlepšování. „Naše vysoké skóre a zisk zlaté medaile nás celosvětově řadí mezi jedny z nejvíce udržitelných firem nejen v chemickém průmyslu. Zároveň vyzdvihuje úsilí našeho týmu, kterému se daří dlouhodobě zlepšovat přístup k udržitelnosti a společenské odpovědnosti,“ komentovala získání zlaté medaile Kamila Vítek Derynková, která ve SPOLCHEMII dohlíží na iniciativy v oblasti udržitelnosti a vede tým pro udržitelnost. „Uvědomujeme si, že udržitelnost je dynamickou oblastí a je tedy klíčové, abychom i my neustále zlepšovali naše technologie, interní postupy a procesy, hodnocení rizik i nakupování. To má pozitivní vliv nejen na naše podnikání, zisky a zákazníky, ale i na společnost jako celek.“

Hodnocení EcoVadis zahrnuje 21 kritérií udržitelnosti ve čtyřech oblastech (životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné nakupování) a meziročně se zpřísňuje. SPOLCHEMIE je pro hodnocení řazena do sekce výroba základních chemikálií, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku.

EcoVadis je celosvětově uznávaným nástrojem pro hodnocení udržitelnosti podnikání, který je založen na mezinárodních standardech, jakými jsou základní principy UN Global Compact, požadavky Mezinárodní organizace práce (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI) a norma ISO 26000. Součástí hodnocení je analýza výkonu společnosti a plán na konkrétní kroky pro zlepšení.

 

Kontakt:
Kamila Vítek Derynková
Product Marketing Manager, Udržitelnost & ESG
derynkova@spolchemie.cz