SPOLCHEMIE modernizuje čistírnu odpadních vod

Biologická čistírna odpadních vod ve SPOLCHEMII (Spolku pro chemickou a hutní výrobu) podstupuje v těchto měsících již druhou etapu dlouhodobé a náročné modernizace za plného provozu. „Čistírna sloužící pro čištění odpadních vod z výroby epoxidových pryskyřic sice stále vykazovala vysokou účinnost, nicméně třicetiletý provoz se podepsal na jejím celkovém technickém stavu. Ochrana životního prostředí i odpovědnost vůči okolí, přírodě, obyvatelům i klimatu je jedním z pilířů našeho podnikání, a i proto jsme se rozhodli uskutečnit postupnou obnovu této pro životní prostředí tolik důležité technologie,“ popsal důvody investice v celkové výši přesahující 110 milionů korun generální ředitel SPOLCHEMIE Daniel Tamchyna.

Modernizace byla rozdělena do tří etap naplánovaných do let 2022–2024. První z nich byla úspěšně dokončena během loňského podzimu a spočívala mj. ve výstavbě nového biologického reaktoru, výměně homogenizačních nádrží, emisního biofiltru, potrubí a řídicího systému. To vše se podařilo úspěšně splnit při plném provozu i díky generálnímu dodavateli WITKOWITZ ENVI. „Pro WITKOWITZ ENVI je to důležitá referenční zakázka. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s významným podnikem na šetrnějším přístupu k životnímu prostředí,“ uvedla k tomu ředitelka a předsedkyně představenstva WITKOWITZ ENVI Michaela Žvaková.

Akreditované měření v rámci zkušebního provozu prokázalo, že čistička splňuje nejen předepsané limitní hodnoty, ale i to, že nový bioreaktor má oproti původnímu o 5 % vyšší účinnost. V současnosti tak nyní mohou pokračovat práce na II. etapě rekonstrukce čističky, jejíž dokončení je plánováno na letošní srpen, kdy by měl být do provozu uveden druhý bioreaktor. A i jeho provoz včetně nových rozvodů vzduchu a nových aeračních systémů by měl výrazně přispět ke zvýšení účinnosti a stabilitě celé ČOV.

Ve SPOLCHEMII tvoří ochrana životního prostředí integrální součást firemních každodenních aktivit. Firma průběžně zavádí nejmodernější technologie i postupy šetrné vůči přírodě i lidem. Za posledních patnáct let tak například investovala do nových technologií více než pět miliard korun a více než 90 % výroby je realizováno na zařízeních uvedených do provozu po roce 2000. Tyto nejmodernější technologie splňují vysoké standardy jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak i z pohledu surovinové a energetické náročnosti a provozní bezpečnosti.