SPOLCHEMIE oceněna za udržitelnost zlatou medailí EcoVadis

Významné ocenění za udržitelnost v podobě zlaté medaile získala SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, od renomovaného světového poskytovatele hodnocení EcoVadis. Letošní hodnocení, kterým jsme prošli, je již sedmé v řadě a získali jsme v něm vysoké skóre: 76. Stejného nebo vyššího hodnocení udržitelnosti dosáhla pouze dvě procenta společností v daném sektoru. Ve srovnání s předchozím hodnocením jsme náš výkon zlepšili o pět bodů, přičemž nejvíce bodů jsme získali v oblastech Pracovní & lidská práva a Životní prostředí.

V oblasti udržitelnosti je hodnocení od EcoVadis pro naši společnost významné jako součást našich dlouhodobých cílů, potvrzení plnění našich závazků, hodnocení naší výkonnosti a zdroj podnětů pro další zlepšování. „Naše výsledné hodnocení a především zisk zlaté medaile nás celosvětově řadí mezi jedny z nejlepších firem chemického průmyslu v oblasti udržitelnosti. Zároveň je důkazem toho, že se našemu týmu daří dlouhodobě zlepšovat přístup k udržitelnosti a společenské odpovědnosti,“ komentovala získání zlaté medaile Kamila Vítek Derynková, marketingová manažerka SPOLCHEMIE, zodpovědná za oblast udržitelnosti. „Uvědomujeme si, že jde o nepřetržitý proces, a i nadále budeme zlepšovat naše hodnocení rizik, interní procesy a nakupování,“ dodala k plánům do budoucna.

Hodnocení EcoVadis zahrnuje 21 kritérií udržitelnosti ve čtyřech oblastech (životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné nakupování) a meziročně se zpřísňuje. EcoVadis hodnotí více než 85 000 společností po celém světě. SPOLCHEMIE je pro hodnocení řazena do sekce výroba základních chemikálií, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku.

EcoVadis je celosvětově uznávaným nástrojem pro hodnocení udržitelnosti podnikání, který je založen na mezinárodních standardech, jakými jsou základní principy UN Global Compact, požadavky Mezinárodní organizace práce (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI) a norma ISO 26000. Součástí hodnocení je analýza výkonu společnosti a plán na konkrétní kroky pro zlepšení.

Kontakt:

Mgr. Kamila Vítek Derynková

Product Marketing Manager

derynkova@spolchemie.cz