SPOLCHEMIE oceněna zlatou medailí EcoVadis

Nejvyšší – zlaté ocenění získala od organizace EcoVadis naše firma SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu. EcoVadis je mezinárodně uznávaným hodnotitelem udržitelnosti podnikání a referenčním subjektem v B2B sektorech a globálních dodavatelských řetězcích. Ve svém hodnocení přihlíží k celkem 21 ukazatelům souvisejících s udržitelným rozvojem, a to z pohledu čtyř hlavních témat – životního prostředí, spravedlnosti pracovních podmínek, etičnosti a solidnosti obchodních praktik a dodavatelského řetězce.

Ocenění, které EcoVadis SPOLCHEMII udělil je potvrzením, že firma v rámci aktivit společenské zodpovědnosti jedná zodpovědně a udržitelné.