Spolchemie – partnerem finále celostátní soutěže Mladý chemik

16.6.2021

Devátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků pro rok 2021 se stal Jan Najbert ze ZŠ Slovanské náměstí Brno. Partnerem celostátního finále úspěšné soutěže byla i letos SPOLCHEMIE.

Národní finále největší chemické soutěže proběhlo distančně formou on-line testu a přivítalo 38 nejúspěšnějších žáků z celkem 10 000 žáků osmých a devátých tříd, kteří se soutěže zúčastnili. To dokládá setrvalý zájem mladé generace nejen o soutěž, ale i o chemii jako perspektivní studijní i pracovní obor.

Vítěz získal kromě diplomu a poháru dárkový poukaz od partnerů soutěže v hodnotě 5 000 Kč a příslib přiznání stipendia ve výši 36 000 Kč v prvním akademickém roce studia na FChT Univerzity Pardubice. Druhé místo vyhlásila ředitelka odboru vysokých škol MŠMT Karolína Gondková. Stříbrnou pozici obsadil Marek Kroviář ze ZŠ Vratimov a bronzovou příčku vybojovala Kateřina Amálie Rumpíková ze ZŠ Luhačovice.

„Letošní ročník soutěže ukázal, že Mladý chemik je vysoce životaschopný projekt, který dokáže obstát i v krajně nepříznivých podmínkách. Ověřili jsme si, že v případě nouze jsme schopni přesunout soutěž do on-line prostoru, aniž by tím utrpěla kvalita jejího provedení. Potěšující je také rostoucí zájem partnerských společností. Mladý chemik momentálně představuje nejúspěšnější způsob propagace a popularizace chemie u žáků základních škol a pomáhá zaplňovat střední odborné školy a univerzity technického zaměření. Z dlouhodobé perspektivy pak přispívá k řešení generační obměny pracovníků v našem oboru,” poznamenal k soutěži Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, který je vyhlašovatelem a pořadatelem celostátního finále.