Spolchemie – partnerem výstavy Voda & Civilizace

15.4.2021

Putovní a úspěšná výstava Voda & Civilizace přicestuje i přes pokračující protikoronavirová opatření do Ústí nad Labem. Za dva roky její existence si ji prohlédl v českých a moravských městech víc než milion lidí. V dubnu a květnu si ji budou moci prohlédnout i Ústečáci na velkoformátových venkovních panelech na Lidickém náměstí. Výstava, jejíž partnerem je i SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, tak konečně zamíří do kraje vodopádů a největší české řeky.

Na aktuálních i historických fotografiích jsou zachyceny proměny vývoje krajiny na soutoku Labe a Bíliny. Čistota samotného Labe se v posledních letech podle odborníků výrazně zlepšila, zvýšil se i počet druhů ryb a zároveň došlo ke zlepšení průchodnosti pro migrující ryby. Součástí kraje jsou také příkré svahy labského údolí, kde vznikají také četné vodopády. Více než desítka vodopádů se nachází přímo ve městě a jeho bezprostředním okolí, kde se v zimě mění na úžasné ledopády. Na výstavě tak budou k vidění nejen fotografie některých z nich, ale také například historický snímek oblíbeného Bertina údolí s 3,5 metru vysokým umělým vodopádem. Založení údolí iniciovala manželka historického někdejšího ředitele naší firmy Bertha Schaffnerová. K vidění budou také zajímavé záběry první vodní brány do země – vodního díla Střekov z 30. let minulého století.

S vodou je úzce spjaté i fungování naší firmy. Je to totiž klíčovou výrobní moderní látkou naší membránové elektrolýzy, díky níž jako jediní v zemi vyrábíme mimo jiné chlor. A naopak bez námi vyráběného chloru a jeho sloučenin by se zase neobešla třeba dezinfekce pitné vody či další sanitační úpravy vod, ať již v bazénech či na koupalištích. Vodě tak tímto způsobem symbolicky vracíme službu, kterou nám prokazuje. A jedním z dalších produktů naší elektrolýzy je díky vodě i vodík. Tedy bez nadsázky palivo budoucnosti, které bude brzy díky snaze Ústí nad Labem i naší výrobě pohánět zcela ekologicky a čistě autobusy MHD.

A nezůstává samozřejmě jenom u výše zmíněné symboliky. Přímo v areálu máme dvě biologické čističky odpadních vod i několik dalších provozních předčišťovacích jednotek. Hospodařit s vodou se ale snažíme komplexně – nejen minimalizováním zatížení odpadních vod, ale i její spotřebou. V poslední dekádě jsme tak například nahradili všechny průtočné chladicí systémy uzavřenými a řadou dalších opatření jsme snížili zásadně i ztráty v rozvodech. Dlouhodobě připravujeme i ekologicky unikátní projekt na odsolování, který by ročně mohl ušetřit spotřebu tisíců tun soli, ale i zvýšit čistotu odpadní vody upravované v našich čističkách, které tak zvýší svoji účinnost a spotřebují méně energií.

Expozice Voda a civilizace bude k vidění po dobu trvání od 22. dubna do 16. května 2021.