SPOLCHEMIE – Patronem celosvětového úklidového dne

18.09.2021

Spolchemie se letos stala hrdým patronem české části celosvětové akce World Cleanup Day (Celosvětového úklidového dne), který se dnes uskuteční v rámci tradičního ústeckého půlmaratonu. Celosvětově se do akce ve 180 zemích zapojuje 50 miliónů lidí, kteří svět pomohou zbavit celkem 280 tun odpadu. Taková akce si podporu nejen zasluhuje, ale navíc přirozeně zapadá do dlouhodobého pilíře strategie naší firmy nazvané ZELENÁ SPOLCHEMIE, protože pomáhá zlepšit životní prostředí a zároveň se odehrává přímo v našem sídelním a domovském městě.

Již dávno neplatí, že chemie je “špinavým” průmyslem a naše úspěchy a pokroky v této oblasti jsou toho důkazem. Jako jedna z prvních českých firem jsme se již v roce 1994 přihlásili k plnění celosvětové iniciativy Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii a tyto její principy zodpovedně plníme. Od roku 2000 jsme tak například naše emise snížili o více než 90 % a spotřebu energií a tím i uhlíkovou stopu o téměř polovinu. Za posledních 15 let jsme do modernizačních programů investovali více než pět miliard korun a jedním z nejúspěšnějších projektů byla výstavba moderní membránové elektrolýzy, která umožnila zcela vyloučit rtuť z naší výroby. Díky tomu navíc produkujeme i vodík, na jehož využití jako čistého ekologického paliva pro ústeckou městskou hromadnou dopravu nyní intenzivně spolupracujeme s městem a projekt se zdárně posouvá kupředu. Náš vodík navíc nabídneme jako palivo pro vozidla i všem ostatním zájemcům, včetně široké veřejnosti.