SPOLCHEMIE pro svou činnost využívá bezemisní energii

15.11.2021

Ochrana klimatu není pro nás jen prázdné slovo. Letos jsme spustili projekt analýza životního cyklu, který zhodnotí naší uhlíkovou stopu a dopady na životní prostředí celé naší společnosti, nejdůležitějších výrob a produktů. Z prvních, předběžných výsledků LCA vyplývá, že dodávky energií tvoří významnou část našich celkových emisí skleníkových plynů.

Jako první významný krok směrem k redukci naší uhlíkové stopy jsme se rozhodli využívat pouze „čistou“ elektrickou energii a podepsali na období 2021-2024 smlouvu s ČEZ ESCO (dceřiná společnost energetické skupiny ČEZ) o dodávkách bezemisní energie. Celkově půjde zhruba o 900 GWh (280 GWh ročně), které pochází z českých jaderných elektráren.

Environmentální témata a ochrana klimatu jsou nedílnou součástí našich každodenních aktivit a jedním z pilířů udržitelného rozvoje naší společnosti. „Jako významná průmyslová firma chceme jít příkladem ostatním firmám nejen v našem oboru. Naše závazky týkající se životního prostředí bereme velmi vážně a neustále modernizujeme naše výrobní postupy. Jako jedna z prvních českých chemických společností jsme se už v roce 1994 přihlásili k celosvětové iniciativě odpovědného podnikání v chemii Responsible Care. Za další logický krok v naší strategii stát se zelenou SPOLCHEMIÍ považuji, aby celý náš výrobní proces poháněla čistá energie s nulovou klimatickou stopou,“ hodnotí význam uzavřené smlouvy Daniel Tamchyna, generální ředitel společnosti. Zároveň reagujeme na závazky EU v ochraně klimatu a její cíl v roce 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality a dále požadavky našich zákazníků a obchodních partnerů, kteří prosazují více udržitelná a k životnímu prostředí šetrná řešení.

Díky spotřebě bezemisní elektřiny ušetříme v porovnání s běžnou elektřinou českého energetického mixu celkem zhruba 480 tisíc tun CO2. Dodávky bezemisní elektřiny jsou transparentně zaručeny formou tzv. záruk původu (elektronický certifikát) a celý proces je certifikován externí nezávislou certifikační autoritou Bureau Veritas. SPOLCHEMIE vždy po skončení kalendářního roku získá certifikát, který potvrdí, že odebrala elektřinu z daného bezemisního zdroje a obsahuje přesnou specifikací objemu nakoupené elektřiny a množství ušetřených emisí CO2.

Zájem o čistou elektřinu mezi velkými firmami stále roste i v souvislosti s naplňováním evropských klimatických závazků. „Těší nás, že roste zájem o dodávky bezemisní elektřiny. Společnosti jako SPOLCHEMIE jdou ostatním příkladem. V tuto chvíli už dodáváme bezemisní elektřinu z jádra desítce firem a s dalšími jednáme,“ doplňuje Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO, která je předním dodavatelem energeticky úsporných řešení pro firmy, města a obce.