SPOLCHEMIE uzavřela partnerství s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice

31.10.2021

Smlouvu o spolupráci a propagaci uzavřela významná česká chemička SPOLCHEMIE s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice (FChT). “Rok od roku je pro chemický průmysl těžší získávat kvalifikované pracovníky prakticky na všechny pozice. Ambice EU v oblasti tzv. zelené dohody a snaze o uhlíkovou neutralitu se přitom bez chemie a jejich pracovníků neobejdou. I proto je pro celý chemický průmysl spolupráce s univerzitami i školami naprosto zásadní,” okomentoval důvody uzavření smlouvy s pardubickou univerzitou generální ředitel SPOLCHEMIE Daniel Tamchyna, který je osobně sám jejím někdejším úspěšným absolventem.

“Spolupráci, ať již to budou možnosti odborných stáží, exkurzí či stipendijních programů pro naše studenty v jedné z nejdéle fungujících a nadto úspěšných evropských chemiček velmi vítáme. Věříme, že bude mít ohlas nejen u studentů, ale i u našich vyučujících,” podotkl děkan chemicko-technologické fakulty Petr Kalenda.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice patří mezi nejkvalitnější vysoké školy se zaměřením na chemii v České republice. Výuka chemie na fakultě si dlouhodobě udržuje vysokou úroveň. Řada jejich úspěšných absolventů pracuje na významných pozicích v oblasti chemického průmyslu. Studijní portfolio nabízí pestrou řadu studijních programů z oblasti chemických, chemicko-technologických a biologických oborů, ale také oborů v oblasti materiálového inženýrství a nanotechnologií. Fakulta se může oprávněně pochlubit celosvětovým renomé díky rozsáhlé vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti, aplikovanému výzkumu a významným osobnostem působícím na půdě fakulty. Studenti a akademici fakulty se zapojují do řešení domácích i mezinárodních projektů, organizují prestižní vědecké konference i studentské soutěže. V letošním akademickém roce se do 1. ročníku bakalářského studia zapsalo 412 studentů, což je srovnatelný počet jako v předešlém roce, do 1. ročníku navazujícího magisterského studia se zapsalo ke studiu 136 studentů, na fakultě studuje celkem přes 1300 studentů.