SPOLCHEMIE získala certifikát Commited to Sustainability

SPOLCHEMIE, která je jedním z předních českých exportérů a regionálních zaměstnavatelů, prošla úspěšně hodnocením podle schématu Evropské nadace pro management kvality (EFQM) v souladu s platformou Organizace spojených národů UN Global Compact. Výsledkem je zisk prestižního certifikátu Committed to Sustainability (Závazek k udržitelnému rozvoji) – 2 Star.

Nezávislé hodnocení se zaměřilo se na čtyři hlavní oblasti – lidé, planeta, zisk a produkty. Tento model integruje zásady OSN (UN Global Compact) a organizacím tak poskytuje nezávislou zpětnou vazbu o úrovni, na které se v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti nachází. Zároveň nabízí konkrétní podněty pro zlepšení a směřování organizace k dalším udržitelným cílům.

SPOLCHEMIE byla letos v oblasti udržitelnosti a jejího hodnocení velice aktivní. Na jaře obhájila Zlatou medaili EcoVadis s vysokým skóre 76 bodů – stejného nebo vyššího hodnocení udržitelnosti dosáhla pouze dvě procenta společností v daném sektoru. Již podruhé v řadě se také zúčastnila Ceny hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost a následně i celostátní Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj (v kategorii Soukromý sektor), kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Rada kvality ČR. „Nezávislé hodnocení nám pomáhá zjistit, jak si stojíme oproti ostatním firmám v oblasti udržitelnosti a zároveň nám poskytuje cenné impulsy pro zlepšování a rozvoj,” komentuje úspěchy firmy v této oblasti Kamila Vítek Derynková, marketingová manažerka pro produkty, zodpovědná ve společnosti za oblast udržitelnosti. 

Evropská nadace pro management kvality (EFQM) je nezisková nadace se sídlem v Bruselu, založená v roce 1989. Jejím cílem je uznávat a propagovat trvale udržitelný úspěch a poskytovat rady organizacím, které směřují k dosažení této hodnoty. Model EFQM Excellence Model je celosvětově uznávaný rámec, který podporuje organizace v řízení změn a zlepšování výkonnosti, včetně pozitivních změn v oblasti dlouhodobé udržitelnosti. Certifikát EFQM „Commitment to Sustainability“ je nezávislým hodnocením pro firmy aktivně působící v oblasti udržitelnosti.