Tisková zpráva

Spolchemie patří mezi evropské výrobce, kteří požádali o zahájení antidumpingového šetření proti dovozu epoxidových pryskyřic ze čtyř zemí, aby obnovili rovné podmínky na trhu EU

Spolchemie, člen ad hoc koalice výrobců epoxidových pryskyřic (Olin, Westlake a Spolchemie), oznamuje, že Evropská komise zahájila antidumpingové[1] šetření dovozu epoxidových pryskyřic z Číny, Korejské republiky, Tchaj-wanu a Thajska. Toto antidumpingové šetření bylo vyvoláno stížností podanou ad hoc koalicí, jejímž cílem bylo důkladné posouzení, zda vývozci z výše uvedených zemí nepoužívají nekalé praktiky při prodeji svých výrobků na trhu EU a zda případné nekalé dovozy nezpůsobily materiální újmu evropskému průmyslu epoxidových pryskyřic.

Ve stížnosti se tvrdí, že výrobci z těchto zemí prodávají epoxidové pryskyřice v EU za neférově nízké ceny, které jsou významně nižší, než jakých jsou schopni dosáhnout výrobci v Evropě. Pokud šetření dospěje k závěru, že došlo k poškozujícímu dumpingu, může Evropská komise uvalit na tyto dovozy dodatečná cla, aby zajistila rovné podmínky pro výrobce v EU. Tato antidumpingová cla budou nad rámec běžných cel. Toto opatření má zabránit zahraničním výrobcům, aby nadále využívali dumpingových praktik, které poškozují klíčové dodavatelské řetězce EU, místní výrobce, jejich zaměstnance a další odvětví závislá na tomto průmyslu.

Spolchemie spolu s dalšími evropskými výrobci vyrábí epoxidové pryskyřice, které jsou klíčové pro různé průmyslové obory včetně letectví, automobilového průmyslu, obrany, výroby antikorozních nátěrových hmot, stavebnictví, přenosu elektřiny, polovodičů a větrné energie. Udržování silné evropské produkce je zásadní pro odolnost a stabilitu dodavatelských řetězců EU a umožňuje plnit cíle Evropské zelené dohody v oblasti snižování uhlíkové stopy, recyklace a využívání obnovitelných zdrojů.

„Pokud bude toto šetření úspěšné a budou zavedena nápravná opatření, přispěje to ke znovunastolení rovných podmínek pro domácí i zahraniční výrobce epoxidových pryskyřic a spravedlivou konkurenci. Takový krok může podpořit oživení průmyslu epoxidových pryskyřic v EU, posílit bezpečnost domácích dodavatelských řetězců, podpořit pracovní místa a posílit ekonomickou bezpečnost Evropské unie tím, že ochrání klíčový výrobní sektor,“ uvedl Ing. Daniel Tamchyna, MBA generální ředitel Spolchemie.

Pro další informace kontaktujte:

Ondřej Pechar, tiskový mluvčí skupiny Kaprain, pechar@ewing.cz

[1] Dumping je obecně nekalou obchodní praktikou spočívající v tom, že výrobce prodává své výrobky v EU za nižší ceny, než za jaké tyto výrobky prodává ve své vlastní zemi.

Tisková zpráva ke stažení zde.