Úspěšný audit integrovaného systému řízení

Na sklonku měsíce listopadu se uskutečnil pravidelný audit integrovaného systému řízení (IMS) podle norem ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí) a ISO 45001 (bezpečnost).

Jak sami auditoři konstatovali, měli jedinečnou možnost pozorovat podstatné změny ve firmě, kterou znají již několik let, v delším časovém odstupu. Výstupem auditu bylo nejen doporučení k prodloužení naší certifikace a několik námětů pro další zlepšování, ale i celá řada pozitivních zjištění.

Auditoři několikrát pozitivně komentovali zlepšování vzhledu společnosti, tj. demolice a opravy budov, výstavbu nových zařízení, ale i relativně drobná zlepšení ve vybavení a v zázemí navštívených útvarů. Toto vše dávali do souvislosti i s vhodně nastaveným přístupem vedení společnosti k plánování investic.

Auditory byl oceňován i inovativní přístup k řadě procesů a to na všech úrovních řízení. Jako příklady lze uvést projekt modernizace procesu expedice našich produktů (digitalizace) nebo plán technického rozvoje pryskyřic a jeho úspěšné plnění včetně zaměření na prvky udržitelnosti, které jsou v souladu s našimi cíli udržitelného rozvoje.

Na závěr, ale nikoli na posledním místě je třeba uvést, že již tradičně byla vyzdvižena vysoká odbornost všech zaměstnanců a navíc i personální stabilita. Podle auditorů je tato kombinace pro firmu velmi důležitá a zároveň o ní mnohé vypovídá.