9. 2. 2011     Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, IČ 00011789, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47 (dále jen „Společnost“), svolává tímto mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 14. 3. 2011 od 10:00 hod. v sídle Společnosti v ul. Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem.

9. 2. 2011     Pořad jednání mimořádné valné hromady 14. 3. 2011