Ve čtvrtek (26.10.) budou znít sirény – hasiči budou nacvičovat zásah

Pravidelné každoroční součinnostní cvičení hasičů se letos v areálu ústecké SPOLCHEMIE uskuteční již tento čtvrtek 26.října od 9 hodin ráno. Tématem letošního bude likvidace požáru přečerpávacího čerpadla spojeného s únikem a požárem acetonu v prostoru skladovacích nádrží firmy.

Cvičení se zúčastní celkem 23 osob zasahujícího personálu – podnikových, ústeckých i  drážních hasičů a také dalších pracovníků firmy.  V souvislosti se cvičením si dovolujeme upozornit občany na zvýšenou intenzitu zvukových signálů (houkání) a zvýšenou aktivitu vozidel složek IZS v okolí areálu SPOLCHEMIE. Za jakékoli možné komplikace se dotčeným předem omlouváme.

Pořádání podobných pravidelných cvičení je pro bezpečný provoz firmy nakládající s potenciálně nebezpečnými materiály zcela zásadní. Zásadní je samozřejmě ale nejen připravenost na tyto události, ale jejich prevence. I proto SPOLCHEMIE klade velký důraz na pečlivé a kontinuální školení svých zaměstnanců, vybavení jejich pracovišť, špičkové monitorovací a varovné systémy a samozřejmě i moderní technická opatření k minimalizaci potenciálních škod.