VISO již více než dva roky chrání bezpečnost Ústečanů

Již více než dva roky funguje v Ústí nad Labem pod zkratkou VISO celkem 681 digitálních hlásičů a 1 731 reproduktorů jako moderní varovný a informační systém obyvatelstva. VISO pokrývá velkou část města a poskytuje účinnou a rychlou možnost včasného varování i hlášení  před následky či ohrožením různých mimořádných událostí – ať již požáry, povodní, havárií nebo třeba i jako součást pomoci při pátrání po pohřešovaných osobách.

Prvním “ostrým” nasazení systém prošel během povodňových aktivit v prosinci 2023, kdy občanům poskytl nutné informace a varování. Mimo tuto prozatím naštěstí ojedinělou mimořádnou událost je systém výjimečně využíván pro významná informativní hlášení, vloni to bylo například upozornění na výročí událostí 17. listopadu.

Každý měsíc, konkrétně každou první středu, je systém testován, což přispívá k prověření jeho spolehlivosti i funkčnosti. Z technického hlediska systém nadále funguje perfektně, plánována je pouze výměna některých externích baterií, u kterých byl systémem zaznamenán nižší výkon. Novinkou pro letošní rok je plánované rozšíření systému do dalších dvou ulic v Předlicích, což ještě víc zvýší pokrytí a dostupnost uvedených bezpečnostních funkcí i v této oblasti města.

Díky své obousměrnosti a schopnosti fungovat nezávisle po dobu 72 hodin i v případě výpadku elektrického proudu poskytuje systém neustálou kontrolu a spolehlivost. Součástí systému jsou také osm zmodernizovaných LED výstražníků, které mohou v případě mimořádné události zastavit dopravu v okolí areálu SPOLCHEMIE a přispět k efektivním evakuačním opatřením.

Ústí nad Labem patří díky systému VISO mezi několik málo českých měst, které disponují špičkovým moderním varovným systémem.