Vodíkový vlak zavítal i do Ústí nad Labem

Právě takový nebo podobný vláček „vodíkáček“ by již za několik let mohl brázdit i železniční tratě v našem kraji. Ve středu zavítal tento vlak vypouštějící pouze páru do Ústí nad Labem po trati z České Lípy přes Jedlovou a Děčín. Vlak Coradia iLint do Česka společně přivezly České dráhy a výrobce jednotky společnost Alstom.

Na nádrž, kterou trvá naplnit přibližně 20 minut ujede souprava až 1000 kilometrů. „Z nádrží vodík proudí do palivového článku, který nasává vzduch a čistí si ho. V tu chvíli tam reaguje vodík s kyslíkem, při čemž vzniká teplo. Přes membránu se vytváří elektřina, která přes měnič pohání motory. Ve své podstatě je to elektrovlak,“ popsal fungování stroje generální ředitel Alstom Česká republika a Slovensko Dan Kurucz. Například v Německu jezdí takových vlaků 70.

Využití vodíkových vlaků v našem kraji dává smysl: naše SPOLCHEMIE totiž vodík produkuje jako vedlejší produkt v naší membránové elektrolýze. A ve spolupráci s ústeckým dopravním podnikem již i chystáme jeho využití pro pohod městských autobusů a dalších vozidel na toto čisté palivo.

Dalším projektem na využití našeho vodíku je námi nedávno uzavřená dohoda o spolupráci s Čeprem a dopravcem Arriva. Právě ta bude usilovat o nákup a následný provoz vodíkové vlaku, který by mohl zajišťovat osobní dopravu především na neelektrifikovaných tratích v Ústeckém kraji, kde by částečně nahradil dieselové lokomotivy.