SPOLCHEMIE vyrábí speciální epoxidové systémy splňující normu EN 45545-2

Železniční doprava je známa svými výhodami: je ekologicky šetrná, efektivní pro přepravu velkého počtu osob i těžkých nákladů a rychlá. Studie ukazují, že má také nižší emise skleníkových plynů ve srovnání se silniční dopravou, což naznačuje její velký potenciál pro budoucnost.

Zásadní je ale také její bezpečnost a mimo jiné i bezpečnost pro případ požárů – a to je oblast, kde nacházejí své uplatnění i naše speciální epoxidové systémy.

Evropská norma EN 45545-2, platná od roku 2013, sjednocuje požadavky na požární ochranu drážních vozidel. Tato norma je v oblasti kolejových vozidel standardem a všechna vozidla ji musí splňovat. Určuje použitelné materiály a komponenty a jejich hořlavost, která je dále rozvedena do specifických požadavků: kyslíkový index, optickou hustotu kouře a toxicitu kouře. Dále definuje použití komponentů a jejich zařazení podle prostorů použití na R22 – vnitřní a R23 – venkovní a rozdělení do bezpečnostních hladin HL1, HL2 a HL3. Tato norma zajišťuje bezpečnost cestujících, pracovníků i nákladu v železniční dopravě v případě požáru.

SPOLCHEMIE vyrábí speciální hydrofobní epoxidový systém CHS-EPODUR 561-1577_C2_D5, který byl testován a splňuje nejvyšší požadavky na požární ochranu dle normy EN 45545-2. Tento systém je primárně určen pro venkovní použití, ale lze ho využít i ve vnitřních aplikacích. Vyznačuje se výbornou odolností proti nasákavosti a splňuje specifikované parametry pro nejvyšší úroveň rizika HL3. Zkoušky byly provedeny v akreditované laboratoři ve firmě CZ testing institute s.r.o.

Více informací o výrobku najdete zde.

 
Pro detailnější informace o aplikacích a certifikaci kontaktujte Jiřího Viktoru, vedoucího segmentu Elektro & Elektronika.