Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva skupiny Spolchemie za rok 2021 je k dispozici na našem webu.