Využití vodíku v železniční dopravě

14.02.22

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vodík je celosvětově vnímán jako ekologické palivo budoucnosti pro všechny druhy dopravních prostředků. V České republice se zatím skloňuje především v oblasti automobilové a autobusové dopravy – to se ale nyní mění. Na jeho využití v další oblasti – konkrétně jako bezemisního pohonu osobních vlaků – se nyní dohodly tři významné domácí společnosti: SPOLCHEMIE, ČEPRO a ARRIVA. Projekt, který zatím nemá v České republice obdoby, by měl být realizován v průběhu příštích dvou až tří let.

„Využití vodíku jako bezemisního paliva je v souladu s naší snahou podporovat udržitelná a k životnímu prostředí šetrná řešení stejně jako s vývojem národní a evropské legislativy. Jsme rádi, že se budeme aktivně podílet na projektu, který reálně sníží dopady dopravy na ovzduší a klima,“ komentoval podpis Dohody o spolupráci mezi společnostmi ředitel SPOLCHEMIE Daniel Tamchyna.

Jedná se o již druhý projekt SPOLCHEMIE v oblasti vodíkové dopravy. Probíhající projekt s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem má za cíl využít ústeckou chemičkou vyráběný vodík pro pohon celkem dvacítky městských autobusů. Vedle toho bude firma vodík jako palivo nabízet v plnicí stanici i zájemcům ze strany dalších dopravců i veřejnosti. „Dostatečná kapacita výroby vodíku nám umožňuje hledat i jeho další smysluplné využití – aktuálně se jedná o pohon vlaků,“ doplnil Tamchyna.

Distribuci vyrobeného vodíku zajistí společnost ČEPRO, a.s., která plánuje v areálu ústecké chemičky vybudovat a v následujících letech také provozovat vodíkovou plnicí stanici. „Legislativa Evropské unie tlačí své členské státy k omezování emisí a přechodu na alternativní paliva. Přestože přinejmenším do roku 2030 bude většinový podíl energie v dopravě pocházet stále z ropy, společnost ČEPRO, jakožto spolehlivý zdroj a garant kvalitních pohonných hmot, chce už nyní napomáhat hladkému přechodu mezi fosilní a alternativní energií v dopravním modelu České republiky,“ říká generální ředitel společnosti ČEPRO Jan Duspěva.

Dopravní společnost Arriva bude usilovat o nákup a následný provoz vodíkové vlaku, který by mohl zajišťovat osobní dopravu především na neelektrifikovaných tratích v Ústeckém kraji, kde by částečně nahradil dieselové lokomotivy. „Arriva má zkušenost s vodíkovým vlakem v Nizozemsku. Proto se chceme pokusit vydat také u nás touto cestou a hledat zodpovědná a udržitelná řešení ve veřejné dopravě.“

Spuštění samotného projektu je plánováno příští rok. Celkové investiční náklady by se měly pohybovat v rozmezí sto až dvě stě milionů korun.

Využitím vodíku v železniční dopravě se zabývají firmy po celém světě již od roku 2002. Po letech zkoušek a vývoje se tak například dostávají vlaky na vodík i do Evropy. Jezdí na některých linkách v Německu, dalších několik desítek vodíkových vlaků objednaly letos ale i francouzské železnice.

Níže jsou uvedeny medailonky firem zapojených do společného projektu (kromě SPOLCHEMIE).

ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s.

Arriva provozuje v České republice přes dva tisíce autobusů, 38 trolejbusů, 83 vlaků a zaměstnává více než 3 500 lidí. Hlavní činností je linková autobusová doprava, provozuje přes 15 tisíc spojů denně a během roku přepraví přes 115 milionů cestujících.

ČEPRO, a.s.

Společnost ČEPRO je řadu let spolehlivým dodavatelem ropných produktů. Zaměřujeme se na skladování, přepravu a prodej pohonných hmot, provozuje největší českou síť čerpacích stanic v České republice a je důležitou součástí kritické infrastruktury našeho státu. Společnost ČEPRO v současnosti pracuje na řadě projektů ve vazbě na alternativní energie v dopravě, jako je například výstavba výkonných dobíjecích stanic, výstavba plnících vodíkových stanic a výroben „zeleného“ vodíku (elektrolýza), výstavba plnících stanic CNG a výstavba a provozování zkapalňovače zemního plynu (LNG) v areálu skladu a další.