Za novou technologii jsme získali ocenění Inovativní firma roku

V soutěži o nejvíce inovativní firmu roku 2023 se naší firmě podařilo získat 2.místo. Tohoto úspěchu jsme dosáhli díky vývoji a zavedení inovativní technologie WaterTech pro čištění odpadních vod z výroby molekulárních pryskyřic . Úspěch v této soutěži je dalším potvrzením toho, že jsme moderní společnost, která dbá na přírodu a životní prostředí a soustřeďuje se na udržitelnost jakožto nezbytný základ naší budoucí prosperity,” uvedl u této příležitosti generální ředitel SPOLCHEMIE – Spolku pro chemickou a hutní výrobu Daniel Tamchyna.

Oceněná technologie snižuje zatížení odpadních vod  moderním a udržitelným způsobem, spotřebovává čtyřikrát méně energie oproti konvenčním technologiím, šetří suroviny ve výrobě a snižuje tak v důsledku i emise skleníkových plynů. Čistička je schopna recyklovat solanku z odpadní vody v množství až 7 500 tun za rok, což odpovídá přibližně 300 kamionům soli. Sůl je následně opět využívána ve výrobním procesu, což představuje nejen významný prvek podpory cirkularity ve výrobě, ale také významnou finanční úsporu.

V souvislosti se zavedením nové technologie vznikl v areálu nový provoz, který vytvořil sedm nových pracovních míst. Technologie samotná využívá tzv. pokročilou techniku oxidace v kombinaci se speciální fyzikální sorpcí a spadá do ve světě preferovaného konceptu „Zero discharge“, kde se odpadní proudy jedné výroby upravují a přepracovávají tak, aby mohly být zpětně využity v další výrobě jako surovina. Unikátní technologie byla vyvinuta naším oddělením Výzkumu a vývoje a má potenciál průmyslového využití i pro další firmy a subjekty, které upravují odpadní vody. 

Soutěž o nejvíce inovativní firmu roku vyhlašuje Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) za podpory Ústeckého kraje, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Krajské hospodářské komory ÚK. Hlavní výhru si letos odnesla firma 2JCP s jejich návrhem a výrobou provozních částí pro Silyzer 300, průmyslový elektrolyzér pro výrobu zeleného vodíku. Cenu za třetí místo si převzala rovněž ústecká společnost Malfini za aplikaci robotického skladovacího systému v Ostravě.

Tradici s inovacemi kombinujeme dlouhodobě. V současné době provozujeme 80 % výroby na technologiích instalovaných po roce 2004. Investice do výzkumu a vývoje nás udržují v čele technologických trendů v chemickém průmyslu. S více než 150 odborníky ve třech výzkumných centrech neustále přinášíme další inovativní řešení, což podtrhuje více než 80 patentů.