Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   
Odpovědnost a ekologie

SPOLCHEMIE je ryze českou chemickou firmou evropského významu. Od roku 1856 nepřetržitě vyrábíme a vyvážíme vysoce kvalitní chemické produkty do celého světa. 

 

image-63-1-a.jpg

Ochrana přírody a životního prostředí je součástí všech našich každodenních aktivit. Jsme si plně vědomi odpovědnosti vůči našemu okolí a jeho obyvatelům. 

Minimalizujeme negativní vliv našich činností a snižujeme svou uhlíkovou stopu s cílem zachovat kvalitní životní prostředí a přírodní zdroje pro budoucí generace. Zavádíme nejmodernější technologie a postupy, které jsou šetrné vůči přírodě i lidem. Využíváme obnovitelné suroviny a zdroje a usilujeme o efektivní využití energií. Provádíme důkladný monitoring emisí, odpadních vod a odpadů. V maximální míře separujeme odpady včetně elektrozařízení ve výrobě, skladech i kancelářích.

 

Naše základní hodnoty, cíle a postupy definuje Environmentální politika a naše výsledky shrnujeme každoročně ve Zprávě o ochraně životního prostředí. 

 


VÝVOJ NOVÝCH PRODUKTŮ  vs. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při vývoji nových produktů i správě současného produktového portfolia je ochrana životního prostředí spolu s uspokojením našich zákazníků a bezpečností tím nejdůležitějším.

Na základě analýzy životního cyklu (LCA) hodnotíme a zlepšujeme naše produkty, aby jejich výroba a použití mělo co nejmenší dopad na životní prostředí a jejich uživatele. 

Jako jedna z prvních českých chemických společností jsme se již v roce 1994 zavázali plnit principy celosvětové dobrovolné iniciativy odpovědného podnikání v chemii — Responsible Care. Jsme zapojeni také do systému hodnocení Eco Vadis