Zkoušky hasicích systémů v areálu firmy

Zkušební prostory pro vyzkoušení nových hasicích zařízení poskytla SPOLCHEMIE jednomu z významných domácích dodavatelů protipožárních systémů – firmě Ampeng. Dvoudenní testy mají sloužit k certifikaci nových mlhových stabilních hasicích zařízení ExTOR pro účely jejich používání v zemích EU.

Tyto systémy jsou určeny pro technologie, technické a skladovací prostory a stavby, kde nelze umístit klasické stabilní hasicí zařízení. Tato zařízení pracují pouze s omezeným objemem hasiva a nepotřebují jeho přívod z externích zdrojů, ať již z nádrže, čerpadla či zdroje vody.

SPOLCHEMIE poskytla pro testy jednak zkušební prostory a pro zajištění bezpečnosti i podnikovou hasičskou jednotku. Naše firma dlouhodobě pečlivě sleduje technologické trendy v oblasti protipožární ochrany i dalších bezpečnostních systémů a uskutečnění podobného testu ve svém areálu považuje mj. i za příspěvek k potenciálnímu obecnému zlepšení dostupnosti nových moderních bezpečnostních systémů. Vedle toho test poslouží i jako protipožární cvičení pro podnikové hasiče.

Samotné certifikační zkoušky jsou rozděleny do dvou dnů. 13. dubna se konaly zkoušky hasicí schopnosti pro požáry třídy „A“ – požáry pevných látek a 14. dubna pro třídu požáru „B“ – hořlavých kapalin. Zkušební požáry jsou navrženy dle platných norem a plocha požáru nepřesahuje v půdorysu 3 m2 .

Konání zkoušek bylo oznámeno HZS Ústeckého kraje a Magistrátu města Ústí nad Labem v souladu s uzavřenými dobrovolnými dohodami o komunikaci v případě nestandardních činností.