Zpráva o životním prostředí 2022

Zpráva o životním prostředí skupiny Spolchemie za rok 2022 je k dispozici (zde).