Aliance pro bezemisní budoucnost

Český byznys se spojil pro budoucnost bez emisí: SPOLCHEMIE u toho nechybí

Český byznys se spojil v úsilí o budoucnost bez emisí, a to prostřednictvím nově vytvořené Aliance pro bezemisní budoucnost (ApBB), která oficiálně představila svou činnost v listopadu tohoto roku. Záměrem aliance je urychlit a usnadnit přechod na nízkoemisní modely a technologie s cílem předejít ztrátě konkurenceschopnosti české ekonomiky a firem kvůli pomalé implementaci potřebných opatření. Ústecká SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu se stala jedním z jejích důležitých členů.

Aliance sdružuje nejvýznamnější  české firmy, které společně prosazují přechod na klimaticky neutrální technologie a aktivně sdílejí své know-how a nejlepší praxi. Mezi partnery aliance patří vedle SPOLCHEMIE další renomované společnosti, jakými jsou ČEZ, Komerční banka, McKinsey, Moneta Money bank, Onsemi, Orlen Unipetrol, PWC a Wienerberger. Kromě toho se do aliance připojily i České radiokomunikace, Liberty, Škoda Auto, Svaz měst a obcí a další.

SPOLCHEMIE do aliance přináší nejen svou odbornost a závazek k inovacím v oblasti ekologických technologií. Zavazuje se i aktivně přispívat k dosažení nízkoemisních cílů a hledat inovativní přístupy k dekarbonizaci průmyslu. V této oblasti již realizuje celou řadu kroků, počínaje projektem vodíkové mobility pro ústeckou MHD přes odběr bezemisní energie až po připravované zahájení výroby prekurzorů pro novou generaci tzv. f-plynů, které výrazně pomohou v globálním boji proti oteplování.

“Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí Aliance pro bezemisní budoucnost. Společně s ostatními členy aliance chceme podporovat a předvádět inovace, které povedou k nízkoemisnímu a udržitelnému rozvoji českého průmyslu,” řekl v této souvislosti generální ředitel SPOLCHEMIE Daniel Tamchyna.

Aliance bude využívat odborných znalostí a zkušeností svých členů k identifikaci klíčových oblastí pro dekarbonizaci a k vytváření konkrétních akčních plánů. Tímto způsobem přispěje k celkovému úsilí o dosažení cílů udržitelného rozvoje a zároveň posílí postavení českého průmyslu v rámci globálního trhu.