Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

Bezpečnost a ochrana zdraví

frame-12.jpg

Bezpečnost a ochrana zdraví

Naše aktivity neustále monitorujeme a zlepšujeme. Naše zaměstnance informujeme, školíme a motivujeme k zodpovědnému a bezpečnému chování.


Prevence havárií, bezpečnost a efektivní ochrana zdraví jsou jedním z pilířů našich aktivit. Naším hlavním cílem je identifikovat, odstranit anebo alespoň minimalizovat veškerá rizika jak ve vztahu k našim zaměstnancům, tak i lidem v našem okolí. 

Naše aktivity neustále monitorujeme a zlepšujeme. Zároveň si však uvědomujeme, že bezpečnost a ochranu zdraví neovlivní pouze stanovené postupy, ale především chování každého zaměstnance. Naše zaměstnance informujeme, školíme a motivujeme k zodpovědnému chování tak, aby se nám společně dařilo i nadále předcházet problémům, přijímat preventivní opatření a odstraňovat rizika. 

Naše základní hodnoty, cíle a postupy definuje Politika bezpečnosti a ochrany zdraví.  Základním pilířem jsou pravidelné analýzy rizik, jejich sladění s potřebami společnosti a s legislativními požadavky, následně pak stanovení a realizace technických, organizačních či investičních opatření ke zlepšení.


OCHRANA OKOLÍ — PREVENCE HAVÁRIÍ

Dbáme na to, aby naše okolí nebylo ohroženo naší činností. Předcházení závažným haváriím provádíme v souladu s požadavky zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Identifikujeme a dokumentujeme případná rizika a nebezpečí, která jsou dále analyzována a hodnocena. Výstupy těchto  aktivit jsou zapracovány v Bezpečnostní zprávě, Vnitřním havarijním plánu a další bezpečnostní dokumentaci. Zároveň jsme realizovali řadu bezpečnostních opatření, která jsou pravidelně prověřována a kontrolována jak orgány státní správy, tak interně, a to i v rámci protihavarijního a protipožárního výcviku. Cílem opatření je včasná informovanost a ochrana jak našich zaměstnanců, tak i obyvatel města.