Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

chlorové deriváty & ostatní

adva\ff\agfvs


Allylchlorid

Produkt Barva (APHA)Koncentrace (%)Koncentrace H2O (%)1,5 Hexadien (%)Stabilizátor (%) Popis
Allylchlorid < 50> 99< 0,01< 0,30,015-0,025 11 Čirá kapalina s charakteristickým štiplavým zápachem, extrémně hořlavá, citlivá na UV záření (ztmavne).

Epichlorhydrin

Produkt Barva (APHA)Koncentrace (%)Koncentrace H2O (%) Popis
Epichlorhydrin < 10> 99,8< 0,02 Bezbarvá těkavá kapalina s charakteristickým dráždivým zápachem.

Kyselina chlorovodíková

Produkt Koncentrace (%)Koncentrace Fe (%)Koncentrace voln. chloru Cl2 (%)Koncentrace SO4 2- (%)Vyžíhaný odparek (%)Chlorované uhlovodíky (%) Popis
Kyselina chlorovodíková > 31< 0,03< 0,01< 0,04< 0,1< 0,0025 Čirá, bezbarvá kapalina s nažloutlým odstínem a charakteristickým štiplavým zápachem.

Perchlorethylen

Produkt Barva (APHA)Koncentrace (%)Koncentrace H2O (mg/kg)Stabilizátor (%)Destilační rozmezí 95% (°C)Hustota při 20°C (kg/m3) Popis
Perchlorethylen < 15> 99,9< 340,0006-0,002 11119,5-121,51623 Bezbarvá, čirá kapalina s vůní po éteru.

Chlornan sodný

Produkt Koncentrace aktivního chloru Cl2 (g/l)Koncentrace NaOH (g/l)Koncentrace Na2CO3 (g/l)Koncentrace Fe (g/l) Popis
Chlornan sodný >140 (summer-1.5. till 30.9.); >150 (winter-1.10. till 30.4.)< 12< 20< 0,01 Žlutozelená až žlutohnědá kapalina, která se spontánně rozkládá na světle, v případě zvýšené teploty nebo při kontaktu s určitými kovy.

Triethylamin trihydrofluorid

Produkt Barva (APHA)Koncentrace H2O (%)Koncentrace HF acidimetr. KOH (%) Popis
Triethylamin Trihydrofluorid 0-200> 1,022-27 Čirá, bezbarvá kapalina s nažloutlým odstínem.