Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

Legenda

Legenda k výrobkům

1 Viskozita 70% roztoku v butyldiglykolu/ 25°C
2 Viskozita 40% roztoku v butyldiglykolu /25°C
3 V roztoku
4 Doporučený mísící poměr s plnivem
5 Viskozita při 25°C (Brookfield)
6 Systém (složka A:B) se smísí s vodou v předepsaném mísícím poměru  - viz Aplikační list
7 Systém (složka A:B) může být plněn přídavkem plnidla v předepsaném mísícím poměru  - viz Aplikační list
8 Viskozita (Pa.s, 25°C)
9 Viskozita (Pa.s, 20°C)
10 50% roztok v xylenu
11 V době nakládky
12 Dle typu použité technologie

(B) Butanol, (BuG) Butyl glykol, (E) Butylacetát, (M) Methylethylketon, (N) Dearomatizovaný W, (NN) Dearomatizovaný W s bodem vzplanutí nad 61°C, (V) Voda, (W) Lakový benzín, (X) Xylen, (DFA) Dimerické mastné kyseliny, (FA) Mastné kyseliny, (TOFA) Mastné kyseliny talového oleje, (DCO) Dehydrogenovaný ricinový olej,

(pbw) hmotnostní poměr