Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

NAŠE HODNOTY

Otevřenost, důvěra a spolupráce

Dbáme na rovné příležitosti bez diskriminace, zákonnost, otevřenost i profesionální jednání našich zaměstnanců. Podporujeme osobní odpovědnost, vzájemnou důvěru a týmovou spolupráci.

teamwork-always-wins-6aynusz-1.jpg

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

 

INOVACE
Trvale prohlubujeme a rozšiřujeme naše znalosti a dovednosti.
Usilujeme o vývoj nových produktů a technologií a stále zlepšujeme pracovní postupy.

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA
Jsme vnímaví k našim zákazníkům, reagujeme pružně a plníme naše závazky tak,
aby s námi zůstali a doporučovali nás svým obchodním partnerům. 

ODBORNOST
Jsme hrdí na naše dlouhodobě budované technické dovednosti spojující hlubokou znalost chemie a kvalitu odvedené práce.

SPOLUODPOVĚDNOST
Aktivně se zapojujeme do hledání řešení, bereme na sebe odpovědnost za přijatá rozhodnutí a za dosažení cílů, ke kterým jsme se zavázali. Uvědomujeme si svou odpovědnost při prevenci havárií i ochraně životního prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel města. 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
Vážíme si našich kolegyň a kolegů. Táhneme za jeden provaz a děláme vše proto, abychom byli důvěryhodným partnerem pro naše zákazníky, dodavatele a veřejnost.


ETICKÝ KODEX

Přijali jsme a v každodenní činnosti uplatňujeme Etický kodex, který stanovuje základní rámec chování našich zaměstnanců i managementu.