Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

Naše hodnoty

Otevřenost, důvěra a spolupráce

Dbáme na rovné příležitosti bez diskriminace, zákonnost, otevřenost i profesionální jednání našich zaměstnanců. Podporujeme osobní odpovědnost, vzájemnou důvěru a týmovou spolupráci.

teamwork-always-wins-6aynusz-1.jpg

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

 

ODBORNOST
Náročné prostředí chemické společnosti vyžaduje odborné znalosti a dovednosti a vysokou kvalitu naší práce. Každý z nás se snaží být co nejlepším odborníkem na svěřenou oblast, ať už jde o výrobu, kancelářskou práci nebo řízení týmu.  Jednáme vždy profesionálně, známe pracovní a výrobní postupy, respektujeme bezpečnostní a jiné předpisy, využíváme zkušenosti získané praxí i od svých kolegů. Klademe důraz na osobní rozvoj jednotlivců v dané oblasti a zaměstnance průběžně vzděláváme.

ZODPOVĚDNOST ZA SPOLCHEMII
Úspěch SPOLCHEMIE je úspěchem náš všech. Problém SPOLCHEMIE je problémem nás všech. Hledáme nejlepší řešení a cesty, jak dosáhnout cílů firmy – ekonomické prosperity, zlepšování vztahů se zákazníky i veřejností, pokroků v ochraně životního prostředí, předcházení haváriím a nebezpečí, zlepšení bezpečnosti a péče o zaměstnance. 

INOVACE
Víme, že inovace jsou klíčem k budoucnosti SPOLCHEMIE. Inovujeme, zlepšujeme a vyvíjíme výrobky, zařízení, se kterým pracujeme, naše pracoviště i pracovní postupy plně v souladu s měnícími se nároky trhu i požadavky udržitelného rozvoje.

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA
Spokojený zákazník je naší nejlepší reklamou. Každý zákazník, malý i velký, současný i budoucí, je pro nás důležitý a jednáme tak, aby nám zachoval přízeň a doporučoval nás dál - nasloucháme jeho potřebám a přáním a vždy splníme, k čemu jsme se zavázali. 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
Základem úspěchu SPOLCHEMIE jsou její zaměstnanci - lidé, kteří dokáží táhnout za jeden provaz a jednají s úctou k druhým. Vážíme si svých kolegyň a kolegů a v jednání s nimi jsme slušní, vstřícní, otevření a féroví. Kritiku a své názory na danou věc řešíme s kolegy, kterých se týká. Pomáháme ostatním zlepšovat se, protože osobní růst pomáhá celému týmu.


ETICKÝ KODEX

Přijali jsme a v každodenní činnosti uplatňujeme Etický kodex, který stanovuje základní rámec chování našich zaměstnanců i managementu.