Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

KOH - šupiny

Popis Bílé šupinky, které mohou mít šedivý nebo namodralý odstín, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
Použití
Koncentrace KOH (%)> 90
Uhličitany K2CO3 (%)< 0,65
Chloridy Cl- (ppm)< 70
Železo Fe (ppm)< 30
Sírany SO4 2- (ppm)< 40
Fosforečnany PO4 3- (ppm)-
Těžké kovy jako Pb (ppm)-