Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

KOH - tekutý

Popis Čirá, bezbarvá kapalina
Použití
Koncentrace KOH (%)45 ± 0,5
Uhličitany K2CO3 (%)< 0,3
Chloridy Cl- (ppm)< 35
Železo Fe (ppm)< 5
Sírany SO4 2- (ppm)< 20
Fosforečnany PO4 3- (ppm)-
Těžké kovy jako Pb (ppm)-