Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

KOH - pecičky

Popis Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
Použití
ModifikaceSemipure
Koncentrace KOH (%)> 85
Uhličitany K2CO3 (%)< 0,6
Chloridy Cl- (ppm)< 70
Železo Fe (ppm)< 5
Sírany SO4 2- (ppm)< 40
Fosforečnany PO4 3- (ppm)< 5
Těžké kovy jako Pb (ppm)< 5