Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

KOH - pecičky

Popis Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
Použití
ModifikacePharma grade (BP, EP, USP) / farmaceutická kvalita
Koncentrace KOH (%)> 85
Uhličitany K2CO3 (%)< 2,0
Chloridy Cl- (ppm)< 200
Železo Fe (ppm)< 10
Sírany SO4 2- (ppm)< 200
Fosforečnany PO4 3- (ppm)< 100
Těžké kovy jako Pb (ppm)< 10