Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

KOH - pecičky

Popis Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. 
Použití
ModifikacePure
Koncentrace KOH (%)> 86
Uhličitany K2CO3 (%)< 0,5
Chloridy Cl- (ppm)< 70
Železo Fe (ppm)< 3
Sírany SO4 2- (ppm)< 40
Fosforečnany PO4 3- (ppm)< 5
Těžké kovy jako Pb (ppm)< 5