Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka pře odesláním formuláře dáváte svůj

výslovný souhlas správci osobních údajů: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, Česká republika, IČ: 000 11 789  (dále jen „Správce“), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační informace (jméno, příjmení);
 • kontaktní informace (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo);
 • informace o používání našich výrobků a služeb, včetně informací obsažených ve Vašich žádostech o výrobky a služby;
 • informace z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s Vámi;
 • adresa sídla nebo místa podnikání, IČO, DIČ společnosti, kterou kontakt zastupuje, popřípadě jeho pracovní pozici;

které jsme získali přímo od Vás nebo z veřejných zdrojů (registrů a jiných veřejných databází a evidencí a z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a) a od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme, k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jim pověřenými:

 • marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění,
 • účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání obchodního vztahu mezi Vámi a Správcem a 5 let po skončení tohoto vztahu. Pokud se nestanete zákazníkem Správce, Váš souhlas bude platný po dobu 1 roku od udělení souhlasu.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, a to následujícím způsobem: zasláním odvolání na adresu sídla společnosti nebo pomocí emailové adresy: gdpr@spolchemie.cz

Přístup k osobním údajům našich klientů mají jen vybrané skupiny zaměstnanců a spolupracovníků. Chceme být Vaším důvěryhodným a transparentním partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme. Abychom byli schopni zajistit vhodnost našich nabídek a nezahlcovali Vás nabídkou nevhodných produktů, žádáme Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s www.spolchemie.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju, že jsem jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a, že mám právo:

 • vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mě Správce zpracovává;
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u Správce přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po Správci výmaz mých osobních údajů;
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Podrobnější informace ohledně naší politiky zpracovávání a ochrany osobních údajů najdete na následujícím odkazu: www.spolchemie.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

Menu