Souhlas s používáním cookies

Tato webová stránka používá soubory cookies v rozsahu nezbytném pro řádný provoz našich webových stránek. Více informací.


csende
Search
MenuMENU

×

Udržitelný rozvoj

Zodpovědná firma   

Udržitelnost chápeme jako nezbytnou podmínku pro budoucí ekonomickou prosperitu naší firmy, spokojenost našich zaměstnanců a šetrnost vůči životnímu prostředí.

sustain__.jpg

 


Věříme, že pro budoucí trvale udržitelný rozvoj je důležité preventivně, systematicky a účinně předcházet poškozování přírody i zdraví lidí a rozvíjet moderní a k životnímu prostředí šetrné technologie.

Naše firemní procesy jsou nastaveny tak, aby v maximální možné míře chránily přírodu i společnost. Trvale snižujeme negativní dopady naší výroby, ať už zlepšováním interních procesů, efektivnějším využíváním zdrojů či modernizací výrobních technologií a postupů.  

 IMS

V naší společnosti máme zavedený efektivní integrovaný systém řízení (IMS), který zahrnuje tři subsystémy:

  • kvalita
  • bezpečnost a ochrana zdraví
  • životní prostředí 

Mnoho našich aktivit jde nad rámec povinných postupů a metod. Naše procesy a aktivity jsou pravidelně auditované dle norem: ISO 14001 pro oblast životního prostředí, ISO 45001 pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví a ISO 9001 pro oblast kvality. 

Jako jedna z prvních českých chemických společností jsme se již v roce 1994 zavázali plnit principy celosvětové dobrovolné iniciativy odpovědného podnikání v chemii — Responsible Care.

Jsme zapojeni také do systému hodnocení  EcoVadis, což je uznávaná a nezávislá platforma, která zkoumá společenskou odpovědnost firem podle mezinárodně platných standardů.

Na udržitelnost nezapomínáme ani při rozvoji našeho produktového portfolia. Na základě analýzy životního cyklu (LCA) hodnotíme a zlepšujeme naše produkty, aby jejich výroba i použití měly co nejmenší dopad na životní prostředí a uživatele.