news-h1.png, 1 kB

Lidé & Spolchemie

Ve SPOLCHEMII se odehrálo rozsáhlé cvičení složek Integrovaného záchranného systému


21. 9. 2018

20.září (Ústí nad Labem) - Připravenost složek Integrovaného záchranného systému, vnitropodnikových hasičů i zaměstnanců prověřilo rozsáhlé čtvrteční cvičení v areálu ústecké SPOLCHEMIE - Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Více než stovka hasičů, záchranářů, policistů i zaměstnanců této chemičky se při něm podílela na likvidaci simulovaného požáru s následným výbuchem tlakové nádoby, poškozením železniční cisterny s chemikálií a simulovaným únikem čpavku.

Nebývale komplexní cvičení simulovalo podmínky skutečného zásahu při průmyslové havárii, včetně pyrotechnických efektů a figurantů s maskovanými zraněními. Použita byla dýchací technika, protichemické obleky, prostředky na dekontaminaci, hasící pěna, ochlazování i vodní stěna, přečerpávání kyseliny chlorovodíkové  z poškozené cisterny,  jímání mraku čpavku a také záchrana a evakuace zraněných pomocí výškové techniky. Nechyběla první pomoc zraněným a posttraumatická pomoc postiženým, stejně jako předávání zraněných záchranné službě k dalšímu ošetření.

V následujících dnech budou vyhodnoceny všechny aspekty cvičení. Následně budou případně přijata odpovídající organizační, technická i další opatření ke zvýšení schopnosti firmy i záchranných složek reagovat na podobné mimořádné události. "Usilujeme o co nejzodpovědnější přístup k bezpečnosti i ochraně zdraví zaměstnanců i obyvatel Ústí nad Labem a realizace podobných cvičení je toho zcela zásadní součástí," okomentoval akci generální ředitel SPOLCHEMIE Daniel Tamchyna.

Havarijní cvičení, i když v menším rozsahu, realizuje SPOLCHEMIE pravidelně. Firma disponuje nejen vlastní profesionální hasičskou jednotkou, ale podmínkám chemického provozu odpovídá i pečlivé a kontinuální školení všech zaměstnanců, vybavení jejich pracovišť, účinné osobní ochranné prostředky, špičkové monitorovací a varovné systémy a samozřejmě i moderní technická opatření k minimalizaci potenciálních šk

Pro další informace kontaktujte: Mediální zástupce - Jan Charvát, +420 608 827 381, charvat@ccgpr.czBack to News
Menu