news-h1.png, 1 kB

Lidé & Spolchemie

SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu každoročně již řadu let vydává výroční zprávu o svém vlivu na životního prostředí a stavu jeho ochrany. V souladu s principy otevřené komunikace s okolím, včetně veřejnosti, ke kterému jsme se dobrovolně rozhodli v souladu s požadavky normy ISO 14001 (EMS), tak podáváme souhrnný přehled o stavu environmentálního profilu společností sdružených ve skupině Spolchemie.

Pro posílení dodavatelsko-odběratelských vztahů, získání kvalitních dodavatelů a transparentnost nákupních procesů jsme spustili nový přístup pro naše stávající obchodní partnery a firmy, které mají zájem stát se našimi dodavateli.

SPOLCHEMIE přeje svým zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Dovolujeme si vám oznámit, že od 11. 10. 2016 budou probíhat provozní zkoušky před plánovaným zahájením provozu nové Membránové elektrolýzy v severní části objektu Spolchemie. Případné související zvukové či vizuální projevy jsou součástí zkoušek a jsou plně kontrolovány a bezpečné.

Již tuto sobotu se obyvatelé i návštěvníci Ústí nad Labem mohou aktivně nebo jako diváci zúčastnit Ústeckého 1/2 maratonu. Seznamte se s týmem SPOLCHEMIE na našich stránkách. Zde najdete také informaci o organizaci dopravy ve městě s době závodu.

Menu