news-h1.png, 1 kB

Lidé & Spolchemie

Stejně jako v minulých letech se letos v září znovu otevřou dveře správní budovy ústeckého Spolku pro chemickou a hutní výrobu (SPOLCHEMIE) pro veřejnost. U příležitosti Dnů evropského dědictví ji mohou zájemci navštívit v sobotu a v neděli 5. a 6. září, vždy od 10 do 16 hodin.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (SPOLCHEMIE) s potěšením oznamuje přijetí za člena Česko-německé hospodářské komory.

Dvanáctý Kongres Evropské sítě chemických regionů (European Chemical Regions Network – ECRN) proběhl v druhé polovině října v Ústí nad Labem za aktivní účasti zástupce skupiny Spolchemie Group.

Na tři a půl tisíce sportovních nadšenců proběhlo druhou zářijovou neděli u příležitosti 4. ročníku Ústeckého 1/2Martonu ve dvou kolech areálem Spolku pro chemickou a hutní výrobu.

Kulturní památkou byla letos v červenci s konečnou platností prohlášena správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem.

Menu