news-h1.png, 1 kB

Lidé & Spolchemie

Dvanáctý Kongres Evropské sítě chemických regionů (European Chemical Regions Network – ECRN) proběhl v druhé polovině října v Ústí nad Labem za aktivní účasti zástupce skupiny Spolchemie Group.

Na tři a půl tisíce sportovních nadšenců proběhlo druhou zářijovou neděli u příležitosti 4. ročníku Ústeckého 1/2Martonu ve dvou kolech areálem Spolku pro chemickou a hutní výrobu.

Kulturní památkou byla letos v červenci s konečnou platností prohlášena správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem.

Především míru připravenosti a vzájemnou součinnost všech příslušných složek prověřovali podnikoví hasiči Spolku pro chemickou a hutní výrobu při simulovaném úniku chloru přímo ve výrobních provozech.

Charakter výroby, doprava surovin a distribuce vyrobeného zboží, spolupráce s regionem i úspěšný průběh půlmaratonu byly jen částí řady témat návštěvy vedoucích představitelů Ústeckého kraje ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, která proběhla v závěru předposledního zářijového týdne.

Menu