news-h1.png, 1 kB

Tiskové zprávy

Výzkumníci Spolchemie pomohli vyvinout speciální roušky


19. 3. 2020
Speciální roušky, které fungují na principu tzv. fotoaktivního barviva vyvinuli výzkumníci z dceřinné firmy ústecké Spolchemie - pardubického Synpo. Uvedení do výroby realizuje firma MA INOTEX, která takto speciální tkaninu vyrábí pro další zpracování na roušky. Vynález spočívá ve speciálním fotoaktivním barvivu na bázi ftalocyaninu, které po ozáření běžným denním světlem i z běžných zdrojů světla krátkodobě generuje reaktivní formy kyslíku. Tím je ústenka chráněna před nežádoucími polutanty.  

Nový materiál byl vyvinut ve spolupráci s MA INOTEX, Centrem organické chemie a podpořený Technologickou agenturou ČR. Testy ověřující bezpečnost materiálu byly prováděny ve Státním zdravotním ústavu. V současné době jsou tyto ústenky používány klienty a zaměstnanci zařízení sociálních služeb, Domem s pečovatelskou službou, Diakonií CČE a zaměstnanci Městského úřadu a strážníky Městské policie města Dvora Králové.
 


Back to News
Menu