news-h1.png, 1 kB

Novinky

ÚSTÍ NAD LABEM - V souvislosti s epidemií nemoci Covid-19 (koronavir) přijímá soubor preventivních bezpečnostních opatření i přední česká chemička a významný tuzemský exportér SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost.

20.září (Ústí nad Labem) - Připravenost složek Integrovaného záchranného systému, vnitropodnikových hasičů i zaměstnanců prověřilo rozsáhlé čtvrteční cvičení v areálu ústecké SPOLCHEMIE - Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Více než stovka hasičů, záchranářů, policistů i zaměstnanců této chemičky se při něm podílela na likvidaci simulovaného požáru s následným výbuchem tlakové nádoby, poškozením železniční cisterny s chemikálií a simulovaným únikem čpavku.

Epoxidové systémy nejsou nic, čeho by bylo nutné se bát. Po vytvrzení se z materiálu stane inertní hmota, bezpečná pro užívání. Při práci s tekutými epoxidy, např. při výrobě litých podlah, kamínkového koberce, nátěrech, impregnaci kompozitů... je samozřejmě třeba dodržovat bezpečnostní předpisy, tak jako s jakoukoliv jinou stavební chemií.

SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. si dovoluje oznámit zahájení produkce ve své zbrusu nové membránové elektrolýze. S prvním spuštěním membránové technologie byla ukončena produkce v původní amalgámové elektrolýze. Nejmodernější technologie splňuje zcela a v předstihu legislativní požadavky Evropské unie.

Dovolujeme si vám oznámit, že od 11. 10. 2016 budou probíhat provozní zkoušky před plánovaným zahájením provozu nové Membránové elektrolýzy v severní části objektu Spolchemie. Případné související zvukové či vizuální projevy jsou součástí zkoušek a jsou plně kontrolovány a bezpečné.

Proti simulovanému požáru pryskyřice ve významné ústecké chemičce Spolchemie zasahovali včera v rámci plánovaného cvičení podnikoví i ústečtí a drážní hasiči. "Spuštěny byly ochranné vodní stěny, prověřen dosah závodního rozhlasu a svolána byla i celá havarijní komise chemičky. Cvičení jsme vyhodnotili jako úspěšné a drobné nedostatky poslouží ke zlepšení naší podnikové protihavarijní a protipožární prevence," zhodnotil akci výrobní ředitel a předseda havarijní komise Spolchemie Jan Dlouhý.

Lepší informování veřejnosti při mimořádných událostech – tak by se dal popsat hlavní smysl aktuálně podepsané dohody mezi ústeckým magistrátem a místní chemičkou Spolek pro chemickou a hutní výrobu – SPOLCHEMIE. Tuto ratifikovanou smlouvu definující vzájemnou součinnost při vyrozumívání obyvatel města Ústí nad Labem při mimořádných událostech si vzájemně vyměnili primátorka Věra Nechybová s generálním ředitelem SPOLCHEMIE Danielem Tamchynou.

Především míru připravenosti a vzájemnou součinnost všech příslušných složek prověřovali podnikoví hasiči Spolku pro chemickou a hutní výrobu při simulovaném úniku chloru přímo ve výrobních provozech.

Charakter výroby, doprava surovin a distribuce vyrobeného zboží, spolupráce s regionem i úspěšný průběh půlmaratonu byly jen částí řady témat návštěvy vedoucích představitelů Ústeckého kraje ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu, která proběhla v závěru předposledního zářijového týdne.

Menu