news-h1.png, 1 kB

Novinky

Chcete si prohlédnout historickou technickou knihovnu, ve které se nacházejí svazky z předminulého století a zachovalá studovna, kde sedával legendární ředitel Spolku Max Schaffner? Seznámit se s unikátní konstrukcí nejstaršího českého mrakodrapu z roku 1930, stojícího na Klíšském potoce? Poznat zblízka dobové technické vymoženosti, jako je potrubní pošta, stále funkční páter-noster stoupající do výše 44 metrů nebo centrální hasicí systém? Zajímá vás, co ztělesňuje šest soch Hugo Lederera nad vchodem? Ve dnech 8. - 9. září 2018 nás můžete navštívit a vše uvidět na vlastní oči.

Unikátní možnost navštívit nejstarší český mrakodrap, kterým je správní budova ústeckého Spolku pro chemickou a hutní výrobu - SPOLCHEMIE bude mít veřejnost u příležitosti Dnů evropského dědictví ve dnech 3. a 4. září 2016. Významná evropská chemička tak letos nabídne u této příležitosti prohlídku svého sídla s komentovaným výkladem, včetně prohlídky unikátní technické knihovny zachycující 160 let historie chemie v Rakousko-Uhersku a Českých zemích.

Přesně před 160 lety, 13. února 1856, se ve Vídni skupina šlechticů a podnikatelů rozhodla ustavit akciovou společnost pro vybudování továrny na výrobu uhličitanu sodného a chlorového vápna s názvem „Erste osterreichsische Aktiengesellschaft fur die Gewinnung chemischer und metallurgischer Produkte“ (Rakouský Spolek pro chemickou a hutní výrobu) s továrnou v Ústí nad Labem. Položili tak základní kámen dlouhé a úspěšné historii současné SPOLCHEMIE - Spolku pro chemickou a hutní výrobu.

Stejně jako v minulých letech se letos v září znovu otevřou dveře správní budovy ústeckého Spolku pro chemickou a hutní výrobu (SPOLCHEMIE) pro veřejnost. U příležitosti Dnů evropského dědictví ji mohou zájemci navštívit v sobotu a v neděli 5. a 6. září, vždy od 10 do 16 hodin.

Kulturní památkou byla letos v červenci s konečnou platností prohlášena správní budova Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem.

Menu