Informace a dokumenty pro externí smluvní partnery a nájemce

Pohyb a vykonávaná činnost v areálu SPOLCHEMIE - Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, se řídí pravidly k zajištění oprávněných zájmů firmy, stejně tak i k napojení a užívání zdroje energie v areálu Spolku je potřeba získat dopředu písemné svolení.

Dokumenty ke stažení:

Menu