Produkt

EPOSTYL 200 V

Popis Waterborne epoxy dispersion
Použití Primer / penetrating sealer
Tvrdidlo PART A : B
Směsný poměr (pbw) 100:26 1
Dok.
Menu