Produkt

EPOSTYL 200 V

Popis Epoxidová vodní disperze
Použití Základní nátěrová hmota/penetrační nátěr
Tvrdidlo SLOŽKA A : B
Směsný poměr (pbw) 100 : 26 1
Dok.
Menu