Produkt

EPOSTYL 200 V

Směsný poměr (pbw) 100:26 1
Tvrdidlo PART A : B
Popis Waterborne epoxy dispersion
Použití Primer / penetrating sealer
Dok.
Menu