Produkt

EPOSTYL 521-01

Směsný poměr (pbw) 100 : 30
Tvrdidlo PART A : B
Popis Solvent–free epoxy system, colours: grey, ochre light, white, green, blue, oxide red
Použití Coloured coating system with higher UV resistance
Dok.
Menu