Produkt

TELALIT 0600

Viskozita (Pa.s 25°C) 80 - 100
Aminové číslo (mg KOH/g) 450 - 500
HEW g/mol 62
Popis Cycloaliphatic, modified
Použití High performance composites, long pot life, highest Tg
Dok.
Menu