Profil

SPOLCHEMIE - Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v Ústí nad Labem patří přes 160 let ke klíčovým hráčům evropského chemického průmyslu. Výroba společnosti je vnitřně plně integrovaná, šetrná vůči životnímu prostředí a využívá vlastní patentovou technologii.

Naše podnikání ve výrobě epoxidových a alkydových pryskyřic, speciálních epoxidových systémů a hydroxidů a speciálních chemických derivátů jde ruku v ruce s ochranou životního prostředí a udržitelnosti výroby. Jako první na světě jsme získali mezinárodně uznávaný environmentální certifikát EPD pro epoxidovou pryskyřici.

Strategicky výhodná poloha v srdci Evropy spolu s vysokou odborností, profesní kvalitou zaměstnanců a po mnoho let budovanou celosvětovou distribuční sítí jsou klíčovými základními kameny, na nichž úspěch společnosti stojí. Přes 80% naší produkce vyvážíme do 80 zemí 5 kontinentů, předvším na vysoce konkurenční a náročné trhy západní Evropy, a jsme dlouhodobě jedním z největších exportérů v Úteckém kraji i České republice.

„Naše mise: Společně zlepšujeme kvalitu života lidí prostřednictvím inovací v chemii."

Z kraje, kde se zkušenost a vztah k chemii dědí z generace na generaci, pocházejí naši nejlepší odborníci ve výrobě a vývoji. Náš výzkum sleduje zájmy našich zákazníků a spolu s obchodním týmem jim pomáháme najít řešení a rozvíjet jejich podnikání v mnoha oblastech:

 • komoditní epoxidové pryskyřice
 • speciální epoxidové pryskyřice a systémy
 • hydroxid draselný a sodný, chlorové deriváty
 • alkydové pryskyřice
    
 

Výzkum a inovace

Náš úspěch stojí na inovacích a vývoji nových materiálů a chemikálií v souladu s  požadavky našich zákazníků a rozvojem průmyslu ve světě. Dva výzkumné týmy se sídlem přímo ve SPOLCHEMII v Ústí nad Labem jsou bezprostředně spjaty s výrobou a obchodní divizí. Teamy výzkum a vývoje pryskyřic a anorganiky vyvíjí systémy pro kompozity, stavebnictví, nátěrové hmoty a chlorové deriváty. Technický servis SPOLCHEMIE je zodpovědný za flexibilní plnění zákaznických požadavků. Pardubický výzkumný ústav Synpo, a. s., naše dceřinná společnost, je špičkové výzkumné pracoviště, které mimo vlastního výzkumu nabízí prostřednictvím vlastních akreditovaných laboratoří zákazníkům nezávislé certifikace, analýzy a měření.

Trendy v našem výzkumu a vývoji jsou maximální pozornost využití ekologických a obnovitelných zdrojů a výrobní orientace na sofistikované speciální systémy epoxidových i alkydových pryskyřic, nátěrové hmoty, kompozity, umělé pryskyřice pro sport, automobilový průmysl, elektro průmysl, lepidla, větrné elektrárny, stavebnictví a mnoho dalších oborů.

  
 

Historie

Prvním dnem v  historii SPOLCHEMIE je 13. únor 1856, kdy bylo v paláci knížete Schwarzenberga ve Vídni, centru tehdejšího Rakouského císařství, založena akciová společnost s názvem Rakouský spolek pro chemickou a hutní výrobu. Během jediného roku byla na pozemcích tehdy provinčního městečka Ústí nad Labem zahájena chemická výroba. Založení společnosti mělo klíčový vliv na budování struktury českého chemického průmyslu v  době průmyslové revoluce i ve 20. Století a pro rozvoj samotného města Ústí nad Labem.

 

Historické milníky

1856 Založení společnosti
1906 Úspěch anorganické výroby, počátek výroby organických barev
1938 Nová výroba organických barev v Pardubicích (Sythesia) a chlorové chemie v Neratovicích (Spolana)
1945 Počátek výroby syntetických pryskyřic
1946 Počátek výroby alkydových pryskyřic
1955 Počátek výroby epoxidových pryskyřic
1959 Počátek výroby nenasycených polyesterů 
1960 Spuštěn nový provoz syntetických pryskyřic
1973 Počátek výroby epichlorhydrinu v provozu Epitetra
1985 Začátek realizace rozsáhlých ekologických programů
2004 Spuštění výroby nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic
2005 Spuštění výroby pevných epoxidů, největší v Evropě
2006 Nový provoz polyesterů
2007 Spuštění nové patentované výroby epichlorhydrinu z glycerinu
2009 Rozšíření výroby alkydových pryskyřic
2010 EPD certifikát pro Green Epoxy Resins („zelené“ epoxidové pryskyřice)
2014 Zahájení výstavby membránové elektrolýzy
2016 Plné spuštění membránové elektrolýzy

 

Pro investory

Výroční zprávy

Valné hromady

Ostatní informace pro akcionáře

Představenstvo:

 • Ing. Pavel Jiroušek - předseda
 • Ing. Jiří Medřický - místopředseda
 • Ing. Daniel Tamchyna, MBA - člen

Dozorčí rada:

 • JUDr. Petr Sisák - předseda
 • Ing. Romana Benešová - místopředseda
 • Ing. Jaromír Štantejský - člen
 • Ing. Vladimír Kubiš, CSc. - člen
 • Robert Demeter - člen
 • Josef Černý - člen

Vedení společnosti:

 • Ing. Daniel Tamchyna, MBA – generální ředitel
 • Ing. Jan Dlouhý, CSc. - výrobní ředitel
 • Ing. Zdeněk Moravec - obchodní ředitel - komoditní pryskyřice
 • Ing. Jakub Racek - obchodní ředitel - anorganika a speciální pryskyřice
 • Mgr. Jan Křička - ředitel nákupu
 • Ing. Jaromír Florián - finanční ředitel
 • Ing. Jan Chudoba - personální ředitel
 • Ing. Pavel Žák - technický ředitel
 • Ing. Pavel Kubíček - ředitel R&D - anorganika
 • Ing. Lukáš Bartek, PhD. - ředitel R&D - pryskyřice


Pokud si přejete kontaktovat osoby z vedení společnosti, pište prosím na e-mail: info@spolchemie.cz

 

SPOLCHEMIE

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
IČ: 00011789, DIČ: CZ699001352

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v  Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 47. 

Společnost Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost stojí jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí jsou dále následující řízené osoby: SPOLCHEMIE N.V., SYNPO, akciová společnost, CHS Resins, a. s.,, EPISPOL, a.s., SPOLCHEMIE Distribution, a.s., SPOLCHEMIE Electrolysis a.s., CHS Epi, a.s., SPOLCHEMIE a. s., Bakelite Epoxy, SPOLCHEMIE Precursors, a.s.. Toto oznámení je činěno v souladu ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 

Vztahy s veřejností

Ve strategii odpovědného podnikání se zaměřujeme také na sociální a environmentální hlediska. Spolu s rozvojem vztahů se zákazníky a obchodními partnery je pro nás v  rámci podnikatelských aktivit důležité otevřené podnikatelské chování vůči regionu. Zástupci managementu společnosti jsou členy řady odborných komisí Města Ústí nad Labem i zdejšího Krajského úřadu.

SPOLCHEMIE je jako jeden z  předních zaměstnavatelů v  regionu také významným partnerem řady sociálních, kulturních, vzdělávacích i sportovních aktivit v regionu.

Spolu s  dlouhodobou spoluprací s  Ústeckým krajem s  cílem zlepšení životního prostředí, zaměstnanosti, zdravotnictví a sociální sféry, vzdělávání, sportu, kultury, společenského života i podpory podnikání se v  rámci otevřenosti od samotného počátku konání hlásíme k  přispění v  pořádání největšího sportovního svátku, kterým je Ústecký půlmaraton.

Společnost ve svých aktivitách nezapomíná ani na své bývalé zaměstnance z  řad seniorů, kterým vedle pravidelného finančního příspěvku na činnost jejich klubu pomáhá s  organizací řady akcí.

 

Členství v organizacích

SPOLCHEMIE je členem řady zájmových sdružení a asociací v oblasti chemického průmyslu. Díky aktivní komunikaci se státními agenturami udržujeme kontakt s  posledním vývojem v  oblasti legislativy a světového vývoje oboru.

profil-clenstvi.png, 59 kB

CEFIC -Solvent Resin Manufacturers Comittee
PlasticsEurope – Epoxy Comittee
Eurochlor - Chlor - alkali industry
European Chlorinated Solvent Association
The European Petrochemical Association 
Svaz chemického průmyslu (SCHP ČR)
Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem
Hospodářská a sociální rada Ústecka, o.s.
Sdružení držitelů a provozovatelů železničních vozů
Česko-německá hospodářská komora

SPOLCHEMIE je hrdým členem Svazu chemického průmyslu České republiky, který již 25 let aktivně obhajuje podnikatelské zájmy členských společností v České Republice a podporuje zapojení českého chemického průmyslu do evropského a světového hospodářského systému.

 

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Plné znění Zásad, které poskytují subjektům osobních údajů základní informace ohledně zpracování osobních údajů je k dispozici na adrese:

www.spolchemie.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

Menu