Společenská odpovědnost

Trvale usilujeme o minimalizaci negativních dopadů výrobních činností na životy lidí. Cítíme odpovědnost za ekologickou situaci naší lokality, kde již přes 160 let probíhá chemická výroba. Ochrana životního prostředí a zásady bezpečnosti se ve SPOLCHEMII promítají do všech činností v běžné pracovní rutině. Procesy zajišťující chod společnosti probíhají v rámci certifikovaných systémů řízení a úkolem všech zaměstnanců je hledat řešení vedoucí k jejich zlepšení. Největší investicí v moderní historii je nová membránová elektrolýza spuštěná začátkem roku 2017. Tím jsme zajistili dlouhodobou udržitelnost našeho podnikání a stavu zaměstnanosti v Ústeckém kraji.

Mezi zásadní aktivitu, která se týká společenské odpovědnosti, patří Responsible care – odpovědné podnikání v chemii. Prostřednictvím členství ve Svazu chemického průmyslu ČR se stal Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. jednou z prvních společností, která se přihlásila k plnění principů aktivity Responsible Care.

Po rozsáhlé analýze CSR (Corporate social responsibility) procesů získala SPOLCHEMIE v srpnu 2017 ZLATOU MEDALI v systému EcoVadis CSR Rating system. Tímto oceněním se zařadila mezi top 5% firem hodnocených systému EcoVadis.

Díky vlastním inovacím, jež stojí na dlouhodobé zkušenosti v chemii, jsme jako první společnost na světě získali EPD (Environmental Product Declaration) certifikát pro výrobu epoxidové pryskyřice a epichlorhydrinu z glycerínu (link na dokument). Našimi výrobky EnviPOXY® a epichlorhydrin-G snížíme ročně světovou uhlíkovou stopu o statisíce kilogramů CO2.

1 t CHS-EPOXY G® ušetří

Zásady udržitelného rozvoje uplatňujeme v rámci integrovaného systému řízení - IMS.

Systém IMS

Integrovaný systém řízení ve SPOLCHEMII zahrnuje tři subsystémy - kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví.

Naše hodnoty

Pětice základních hodnot ve SPOLCHEMII vytváří závazný rámec chování každého našeho zaměstnance.

  • Inovace: Trvale prohlubujeme a rozšiřujeme naše znalosti a dovednosti. Usilujeme o vývoj nových produktů a technologií a stále zlepšujeme pracovní postupy.
  • Orientace na zákazníka: Jsme vnímaví k našim zákazníkům, reagujeme pružně a plníme naše závazky tak, aby s námi zůstali a doporučovali nás svým obchodním partnerům.
  • Odbornost: Jsme hrdí na naše dlouhodobě budované technické dovednosti spojující hlubokou znalost chemie a kvalitu odvedené práce.
  • Spoluodpovědnost: Aktivně se zapojujeme do hledání řešení, bereme na sebe odpovědnost za přijatá rozhodnutí a za dosažení výsledků, ke kterým jsme se zavázali. Uvědomujeme si svou odpovědnost při prevenci havárií i ochraně životního prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel města.
  • Týmová spolupráce: Vážíme si našich kolegyň a kolegů. Táhneme za jeden provaz a děláme vše proto, abychom byli důvěryhodným partnerem pro naše zákazníky, dodavatele a veřejnost.

Komunity/Vztahy s okolím

Ve strategii odpovědného podnikání se zaměřujeme také na sociální a environmentální hlediska. Spolu s rozvojem vztahů se zákazníky a obchodními partnery je pro nás v rámci podnikatelských aktivit důležité otevřené podnikatelské chování vůči regionu. Zástupci managementu společnosti jsou členy odborných komisí Rady ústeckého kraje.

Program minigrantů od SPOLCHEMIE nabízí otevřenou formou finanční podporu aktivit občanů na Ústecku. O minigrant může zažádat občan, organizace i zaměstnanec společnosti prostřednictvím našeho webu "Minigranty od Spolchemie".

Spolu s dlouhodobou spoluprací s Ústeckým krajem s cílem zlepšení životního prostředí, zaměstnanosti, zdravotnictví a sociální sféry, vzdělávání, sportu, kultury, společenského života i podpory podnikání se v rámci otevřenosti od samotného počátku konání Ústeckého půlmaratonu, jehož traba probíhá přímo naší továrnou. Jsme hrdým partnerem Ústeckého Půlmaratonu, generálním partnerem "Závodu v handbike" pro postižené sportovce a také naši zaměstnanci se aktivně zapojují do závodu i se svými rodinami.

Společnost ve svých aktivitách nezapomíná ani na své bývalé zaměstnance z řad seniorů, kterým vedle pravidelného finančního příspěvku na činnost jejich klubu pomáhá s organizací řady akcí.

Podívejte se do našeho areálu prostřednictvím webové kamery

Menu