Životní prostředí

SPOLCHEMIE trvale usiluje o minimalizaci negativního dopadu výrobních činností a poskytovaných služeb na životní prostředí. Tento přístup pramení z vědomí odpovědnosti vůči okolí, a to především vůči obyvatelům města Ústí nad Labem, ale i z pocitu odpovědnosti za zachování kvalitního životního prostředí pro budoucí generace.

Vědomí důležitosti ochrany životního prostředí je ve SPOLCHEMII reprezentováno zavedením a certifikováním systému řízení dle normy ISO 14001. Díky mnoha technickým opatřením napomáháme ke zlepšení a zkvalitnění prostředí uvnitř i vně našeho závodu. Naše výsledky shrnujeme každoročně ve Zprávě o ochraně životního prostředí.

Náš postoj k ochraně životního prostředí je definován Environmentální politikou, kterou SPOLCHEMIE naplňuje stanovením a realizací environmentálních cílů.

Dalším nástrojem k ochraně životního prostředí je náš rozvojový program. Vyvíjíme a produkujeme ekologicky šetrné výrobky –„zelené epoxidové pryskyřice“ EnviPOXY®, jde o světově první epoxydové pryskyřice, které máme certifikované v systému EPD. Používáme a průběžně zavádíme moderní technologie výroby (nová a patentovaná výroba epichlorhydrinu, membránová elektrolýza), využíváme obnovitelné zdroje (glycerin), snižujeme uhlíkovou stopu (redukce emisí skleníkových plynů), efektivně hospodaříme se surovinami a energiemi.

Menu