EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE – TRADIČNÍ MATERIÁL PRO STAVEBNICTVÍ

Epoxidové pryskyřice jsou nedílnou součástí mnoha aplikací ve stavebnictví. Nejčastěji se s nimi můžete setkat u průmyslových podlah – například v moderních obchodních centrech (parkovací zóny i prodejní plochy), ve výrobních a skladovacích halách, v objektech občanské vybavenosti, v nemocnicích. Mnohé aplikace epoxidů jsou neméně významné, ale méně známé, protože nejsou vidět.

Řeč je o epoxidových, kotevně impregnačních nátěrech a pečetících vrstvách, které se používají jako součást hydroizolace betonových mostních konstrukcí a zajišťují zde dokonalou adhezi mezi betonovou mostní konstrukcí (mostovkou) a hydroizolačním pásem.

MOSTNÍ KONSTRUKCE A VÝZNAM EPOXIDŮ

Alfou a omegou životnosti betonových konstrukcí je správně a precizně provedená hydroizolace. U mostů to platí dvojnásob, protože jsou vystaveny extrémním zátěžím, ať už mechanickým vlivem samotného provozu, tak samozřejmě povětrnostním vlivům a i účinkům chemických látek (oleje a další provozní kapaliny, posypové materiály).

Izolace mostů je v ČR vyžadována zákonem a kvůli zajištění životnosti a bezpečnosti mostů je její kvalitě věnována maximální pozornost. Každý materiál, systém a následně i celé izolační souvrství je testováno a musí odpovídat příslušným normám. Nejvyšší nároky jsou kladeny na materiály pro mosty na dálnicích a silnicích I.třídy, které je schvaluje přímo Ministerstvo dopravy – Ředitelství silnic a dálnic.

EPOXIDY VE SKLADBĚ MOSTNÍ KONSTRUKCE

V typické skladbě mostní konstrukce se epoxidy používají pro kotevně impregnační nátěr a pečetící nátěry, která tvoří primární vrstvu. Zásadní je správná aplikace: na předem mechanicky připravenou betonovou mostovku se aplikuje epoxidový kotevně impregnační nátěr, který se ještě do čerstvého prosype sušeným křemičitým pískem. Po vytvrzení se provede uzavírací (pečetící) nátěr, na který se po vytvrzení natavuje hydroizolační pás. Následně se pak aplikují další krycí vrstvy. Kromě toho se epoxidové pryskyřice používají také na vysprávky například poškozených povrchů nebo pro výplně technických spár ve formě tzv. polymerbetonů.

Právě pro mostní konstrukce byl SPOLCHEMIÍ vyvinut a uveden na trh epoxidový systém CHS-EPODUR® 474 PRIMER, který je dnes na trhu velmi dobře etablován. Pro více informací o produktu kontaktujte našeho specialistu na stavební chemii: Tomáš Vejškrab, vejskrab@spolchemie.cz, +420 725 722 366.

Fotky použity s laskavým svolením firem BAUSAN Ing. Fábry a FIRESTA.

Tomáš Vejškrab, Segment leader pro stavebnictví

Mgr. Kamila Vítek Derynková, Product Marketing Manager